لطفا کمی صبر کنید

هنرچوب از وزیری مقدم تا مهدی سحابی

- نمایشگاه «نخستین» که به بررسی هنر چوب در آثار هنرمندان ایرانی می‌پردازد، 10 شهریور در پروژه‌های آران افتتاح می‌شود.