لطفا کمی صبر کنید

شناسایی بقایای معماری چشمگیر در تپه گنج دره هرسین کرمانشاه

یک باستان شناس گفت: بقایای معماری چشمگیری شامل اتاقکهای چینه­ای و خشتی در تپه گنج­دره هرسین شناسایی شد.