لطفا کمی صبر کنید

بدون شعر معلوم نبود حال ما چگونه می‌بود

غلامرضا طریقی گفت: همه ما درگیر گرفتاری های عجیب شهری هستیم بنابراین دقیقا به یک سوپاپ اطمینان روحی نیاز داریم و اگر شعر نبود معلوم نبود چه حالی پیدا می‌کردیم