لطفا کمی صبر کنید

فصل سوم «کاراگاه واقعی» با ماهرشالا علی می‌آید

شبکه HBO بالاخره به ساخت فصل سوم سریال «کاراگاه واقعی» چراغ سبز نشان داد.