لطفا کمی صبر کنید

در کارنامه این فرمانده شهید ذره‌ای «ریا» پیدا نیست

اگر در عملیات‌ها نیروها شهید می‌شدند حاجی با تک تک شهدا وداع می‌کرد و حتی وقتی برادرش سردار علی اصغر بصیر و دامادش جباری شهید شد اسلحه را به زمین نگذاشت.