لطفا کمی صبر کنید

«قطار آن شب» همچنان در انتظار حمایت فارابی/ این فیلم پرهزینه نیست

حمیدرضا قطبی گفت: در کارهای کودک بخش اعظم سرمایه‌گذاری بر عهده فارابی و بخشی از آن را هم خودمان تأمین می‌کنیم.