لطفا کمی صبر کنید

مهم‌ترین نشانه مؤمن/ ذکری که ثواب حج مستحبی را دارد

مهم‌ترین نشانه مؤمنین این است که وقتی یاد خدا می‌افتند دلشان تکان می‌خورد؛ اگر وقت گناه یاد گناه بودیم و دلمان تکان نخورد، یعنی ایمان نداریم.