لطفا کمی صبر کنید

35 فیلم اولی با مشارکت بنیاد فارابی در سه سال گذشته تولید شده است

در دولت یازدهم 40 فیلم اولی در ژانرهای مختلف با حمایت و مشارکت بنیاد فارابی و مرکز گسترش سینمای مستند تولید شده است.