لطفا کمی صبر کنید

برگزاری سوگواره نمایشی "رکعت به رکعت عاشقی" با اجرای سیاوش طهمورث

سوگواره نمایشی "رکعت به رکعت عاشقی" با اجرای سیاوش طهمورث برگزار می‌شود.