لطفا کمی صبر کنید

قانون تحصیل اجباری در کشور رعایت نمی‌شود

ایلنا: رضوان حکیم‌زاده می‌گوید: نهادهای قانونی و قضایی کشور ما که باید نقش بازدارنده داشته باشند تا قانون اجبار به تحصیل عملا اتفاق افتد و اجرا شود، اقدام خاصی در این زمینه انجام نمی‌دهند. یک‌سری اقدامات تشویقی از سوی آموزش و پرورش وجود داشته اما باتوجه به تنوع دلایل بازماندن کودکان از تحصیل، همه برخوردها باید هدف‌مند شود.