لطفا کمی صبر کنید

ماشین عروس زوج شهر قدسی مزین به تصاویر شهید «محسن حججی» شد

قدس- زوج شهرقدسی، در اقدامی زیبا و تحسین برانگیز ماشین عروس خود را مزین به تصاویر شهید «حججی» و شهید «کریمی» کردند.