لطفا کمی صبر کنید

۲ نفر به تعداد قاریان مسابقات کشوری قرآن افزوده شد

تعداد قاریان رشته قرائت تحقیق مرحله کشوری مسابقات قرآن از ۷۴ نفر به ۷۶ نفر افزایش بافت.