لطفا کمی صبر کنید

متولیان تعلیم و تربیت ارزش‌های دختران را متذکر شوند

سودابه امینی، شاعر و نویسنده، گفت: برای تعمیق و گسترش دانش و بینش دختران سرمایه‌گذاری مناسبی نداریم.