لطفا کمی صبر کنید

لزوم مراقبت از باور‌های دینی و دوری از باور‌های خرافی/ دوری از سوگواری در مناسبت‌های شاد معصومان (ع)

یک کارشناس ارشد علوم قرآنی با اشاره به لزوم مراقبت از باورهای دینی و دوری از باورهای خرافی، از موضوع دوری از سوگواری در مناسبت های شاد معصومان (ع) سخن گفت.