لطفا کمی صبر کنید

حواسمان به دوربین خدا باشد

می‌گوید امسال بعد از 7 سال توفیق این را دارم که سحر‌های ماه رمضان را در کنار خانواده باشم.حسن سلطانی امسال اجرای برنامه‌های مناسبتی ماه رمضان را به عهده ندارد اما از این بابت گله‌مند نیست و بر این باور است که شرکت در این ضیافت قسمت دیگر همکاران او در رسانه ملی شده است.