لطفا کمی صبر کنید

گفتمان میان جامعه تئاتری وجود ندارد/ جشنواره ای بدون اتیکت

دبیر سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معتقد است که نبود گفتمان میان جامعه تئاتری یکی از بحران های اساسی موجود در تئاتر ایران است که شاید جشنواره بتواند راهکاری برای این امر ارائه دهد.