لطفا کمی صبر کنید

قرآن به خط نسخ ایرانی کم علامت کتابت شد

قرآن کتابت شده به خط نسخ ایرانی کم علامت سه‌شنبه این هفته رونمایی می‌شود.