لطفا کمی صبر کنید

جاده دوطرفه تبریز ـ موسیقی!

می‌دانیم که محمدحسین شهریار، دوستی نزدیکی با بسیاری از اهالی موسیقی ایرانی داشته است. حتی پای این رفاقت به شعرهای او نیز باز شده است. مثلا درباره حبیب سماعی نوشته: «سنتور شد یتیم به داغ حبیب خویش/بیمار شد ترانه به مرگ طبیب خویش» یا درباره صبا: «ساز صبا به ماتم سنتور می‌گریست/ آری هنر عزیز بدار رقیب خویش» و همین‌طور درباره مهدی نوایی: «به نوایی این غزل را بفرست شهریارا/ که بجز سری نباشد به میان ما سوایی».