لطفا کمی صبر کنید

«از عشقاباد تا عشق‌آباد» بررسی شد

نشست بررسی کتاب «از عشقاباد تا عشق‌آباد» نوشته منصور انوری برگزار شد.