لطفا کمی صبر کنید

مبتذل‌سازان همه سالن‌ها را مي‌خواهند!

پرديس‌هاي شهرداري مثل راگا، رازي، تماشا و حتي ملت ضررده و بي رونق هستند...