لطفا کمی صبر کنید

یک مدیر دیگر از کیش به سازمان میراث فرهنگی آمد

مدیر امورحقوقی قرادادها واملاک سازمان منطقه آزاد کیش به سمت مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی منصوب شد.