لطفا کمی صبر کنید

نویسنده دفاع مقدسی در «کتاب‌باز» از دوران جنگ می گوید

حمید داودآبادی نویسنده کتاب های دفاع مقدس امشب در مقابل سروش صحت می نشیند و در برنامه «کتاب‌باز» از یک اتفاق مشترک با وی می گوید.