لطفا کمی صبر کنید

حدیث روز

امام رضا(ع): دوست هر کس عقل او و دشمنش جهل اوست.