لطفا کمی صبر کنید

گزارشگر اعزامی ایران به روسیه مشخص شد

پیش بینی می شود پیمان یوسفی برای تهیه گزارش های برنامه عادل فردوسی پور راهی روسیه شده است.