لطفا کمی صبر کنید

تلویزیون را که نمی‌شود خصوصی کرد، فکری به حال مطبوعات کنید!

رقابت میان نشریات خصوصی و دولتی که اغلب از سوی مدیران مسوول رسانه‌های خصوصی «نابرابر» عنوان می‌شود، از مهمترین دغدغه‌های رسانه‌های مکتوب ماست.