لطفا کمی صبر کنید

کارگردان «ویلایی ها»: مزد کارمان را گرفتیم

منیره قیدی گفت: اگر سختی‌های ساخت این فیلم باعث شد میهمان جمع همسران و دختران شهدا باشم برای من کفایت می‌کند و اینکه اینجا هستیم مزد خود را گرفتیم.