لطفا کمی صبر کنید

زنگ افتتاح «پلاس پلاس به توان دو»توسط امین تارخ به صدا در می‌آید

زنگ افتتاح «پلاس پلاس به توان دو» توسط امین تارخ امشب به صدا در می‌آید.