لطفا کمی صبر کنید

معرفی حسین شاکری به عنوان دبیر هیأت رسیدگی به مؤسسات تک منظوره

حسین شاکری به عنوان دبیر هیأت رسیدگی به مؤسسات تک منظوره معرفی شد.