لطفا کمی صبر کنید

دستمزد میلیاردی برای مجری تلویزیون

یادداشت- پیروز قهرمانی