لطفا کمی صبر کنید

ساعت نمایش های پردیس تئاتر شهرزاد تغییر کرد

نمایش های «خدای کشتار» ، «کمدی دپوتات» و «کافه پولشری» در تاریخ جمعه 25 خرداد ماه ، در پردیس تئاتر شهرزاد قبل از بازی تیم ملی روی صحنه می‌روند.