لطفا کمی صبر کنید

بحران چهل سالگی آقای کارگردان/دستورالعمل‌هایی برای نجات از یک فرود اضطراری

فرهاد فزونی در توصیف تئاتر خود می‌گوید: این قصه می‌گوید در کلیشه‌ها ماندن و جسارت زندگی نداشتن در واقع خودش مرگی است که به مرور اتفاق می‌افتد. ولی اگر بشود از آن عبور کرد زندگی جدیدی شروع می‌شود.