لطفا کمی صبر کنید

«ناشناس های آشنا» چگونه خود را نمایان کردند

گالری ساعتچی در لندن میزبان آثار هنرمندانی است که گرچه نام آشنا نیستند، اما در جستجوی کشف سرزمین‌های جدید در دنیای هنر و به‌ دنبال پیشرفت و شهرت هستند.