لطفا کمی صبر کنید

کفاره روزه خواری عمد و غیر عمد چقدر است؟

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت : با پرداخت کفاره خداوند متعال می‌خواهد بنده‌اش را تربیت کند و همچنین فقرا از آنچه که برخورداران دارند بهره‌مند شوند.