لطفا کمی صبر کنید

موانع رسیدن به عاقبت بخیری چیست؟ + فیلم

یک ماه روزه داری تمرینی است برای رسیدن به سعادت اُخروی، که با دروغ گویی موانع پیش روی خود را فراهم می‌کنیم.