لطفا کمی صبر کنید

نمایش «مده آ» داستان انسان امروز است

ناهیدحاجی محمدی گفت: مده آ نماینده یک عنصر انسانی است و این عنصر انسانی مربوط به یک جامعه خاص نیست.