لطفا کمی صبر کنید

معارفه رئیس موسسه علمی کاربردی مدیریت شهری با حضور وزیر کشور

مراسم تکریم و معارفه رئیس سابق و جدید موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور با حضور وزیر کشور برگزار شد.