لطفا کمی صبر کنید

در دور دوم وزارت کشور اولویت ما آموزش است

وزیر کشور گفت: در دور دوم وزارت کشور اولویت ما آموزش است و در این عرصه باید تلاش‌های مؤثر صورت گیرد.