لطفا کمی صبر کنید

آقا سید! کاش بودی و فتح مدافعین حرم را روایت می کردی

کاش بودید و فتح مدافعین مظلومان در زمان ما را روایت می کردید. در روزگار ما هم پیام بچه بسیجی ها اطاعت است، اطاعتی که از عشق به ولایت برمی‌خیزد.