لطفا کمی صبر کنید

ثبت نام ۱۳۸ سازمان در سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت)

از ابتدای راه‌اندازی سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) ۱۳۸ سازمان و بیش از هزار و ۸۰۰ پژوهشگر در این سامانه نام‌نویسی کرده‌اند.