لطفا کمی صبر کنید

کنترل خشم نیازمند بالا بردن سواد رفتاری است

دبیر علمی سی و چهارمین همایش سالانه انجمن روانپزشکان ایران گفت: خشم عارضه‌ای رفتاری و بیولوژیک است که کنترل آن نیازمند بالا بردن سواد اجتماعی و فرهنگی افراد است.