لطفا کمی صبر کنید

دانش آموزان در حوزه هنری به یک تدوینگر ساده نیازمندند

نمایش دانش آموزشی «به یک تدوینگر ساده نیازمندیم» مهمان تماشاخانه مهر حوزه هنری می شود.