لطفا کمی صبر کنید

نامهربانی مردم با طبیعت;سوژه نمایشگاه های هنری در روزهای گرم تابستان

پایان هفته بیش از 20 نمایشگاه هنری در گالری های پایتخت افتتاح خواهد شد.