لطفا کمی صبر کنید

عزت سینمای ایران از ناصر تقوایی می گوید

عزت الله انتظامی: نبود کسانی مثل تقوایی و بیضایی موجب آسیب به فرهنگ و هنر شده است.