لطفا کمی صبر کنید

درونگرایی مفرط؛ مانع جهانی شدن ادبیات معاصر ایران

غلامرضا امامی می‌گوید پرداختن بیش از اندازه به فضای داخل ما را از پرداختن و توجه به شیوه فکر کردن و نوشتن در دنیا باز می‌دارد.