لطفا کمی صبر کنید

پخش اعترافات در تلویزیون نیازمند مقررات تقنینی است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آخرین توئیت خود بر لزوم پخش اعترافات در تلویزیون بر اساس مقررات قانونی تاکید کرده است.