لطفا کمی صبر کنید

باید تحت نظر پزشکان باشم/ حالم بهتر است

کارگردان کلاه پهلوی گفت: اگرچه وضع جسمانی‌ام بهتر شده است، اما همچنان باید تحت نظر پزشکان باشم.