لطفا کمی صبر کنید

عیادت معاون وزیر از جمشید مشایخی

معاون هنری وزارت ارشاد به همراه مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی از جمشید مشایخی عیادت کردند.