لطفا کمی صبر کنید

تبیین ساز و کار عضویت در شورایعالی تهیه کنندگان/۴ تشکل یکپارچه شد

غلامرضا موسوی از اعضای کمیته یکپارچه سازی و ارتقای نظام تهیه‌کنندگی جزییات عضویت در شورایعالی تهیه کنندگی و یکپارچه سازی چهار تشکل را تشریح کرد.