لطفا کمی صبر کنید

ظرفیت وجودی انسان موجب خلق پوشش است + فیلم

ظرفیت انسان باعث شده است که نیاز به حجاب در انسان به وجود بیاید.