لطفا کمی صبر کنید

دروغ میلیاردی علیه شهرداری و بهاره افشاری

اختلاف قدیمی یک خبرنگار با بهاره افشاری خبرساز شد و شایعه هدیه میلیاردی شهرداری به این هنرپیشه و کارگردان را کلید زد.